Over ons

De Stichting Veteranen Deurne wil graag een veilige ontmoetingsplek creëren in ’t Hofke van Marijke in de St. Jozefparochie waar veteranen elkaar kunnen ontmoeten. Daarbij willen we graag de partners betrekken omdat de uitzendingen, voor hen, ook een bijzondere tijd geweest moet zijn.

Tevens willen we een oor bieden aan de veteranen, maar ook een ontplooiingskans om de veteraan beter kenbaar te maken in de maatschappij. Dat laatste graag in volle samenwerking met de gemeente en het Veteranenplatform c.q. Veteraneninstituut.

Wat ging hieraan vooraf:

N.a.v. een gesprek met een veteraan van 90 jaar jong merkte ik op dat hij het enorm mist om oud collega’s te zien en te spreken. Ook vond hij het prettig om met een “jonge” veteraan om de tafel te zitten en wederzijdse ervaring te delen. Toen ontstond het idee om in Deurne een ontmoetingsplek op te gaan zetten. Ook omdat er in de gemeente Deurne en omgeving heel veel veteranen wonen. Maar hoe en met wie was een grote uitdaging totdat ik de bekende veteraan en deelnemer aan de Invictus Games, dit is een internationaal sportevenement voor gewonde militairen, Jelle van der Steen in de parkeergarage tegenkwam. Hij was meteen enthousiast en bereid om samen met mij deze ontmoetingsplek op te gaan zetten. Ik heb overleg gehad met ’t Hofke van Marijke voor de ruimte en de Wijkwerker van de St. Jozef heeft mij met raad en daad geholpen. Daarom werd er op 5 mei 2021 (Bevrijdingsdag) ter plaatse een aangepaste ceremonie gehouden om een herdenkingssteen te onthullen. Er waren veel positieve reacties en op 3 juni zijn we bij elkaar gekomen om met elkaar een plan de campagne te maken en is de eerste aanzet gemaakt voor de Stichting Veteranen Deurne.

Henk Frerichs

Voorzitter Stichting Veteranen Deurne

Indien er in de gemeente Deurne veteranen zijn die zich willen aanmelden of mee willen helpen of ideeën hebben, kunnen zij zich opgeven via: secretaris@veteranendeurne.nl