Opgave formulier

Gelieve onderstaande gegevens in te vullen. In de laatste twee kolommen aangeven of de genoemde info gebruikt mag worden.

Ondergetekende verleent de Stichting Veteranen Deurne toestemming tot het verwerken van bovenstaande data.

De verwerking van de data dient beperkt te blijven tot registratie ten behoeve van onderlinge communicatie, werkzaamheden voor en activiteiten van de Stichting Veteranen Deurne.

Liever een document inleveren?

Na het invullen graag het formulier per e-mail versturen naar secretaris@veteranendeurne.nl

Indien per post:

K. Sleegers
Burgemeester van Beekstraat 14
5751 KH Deurne

Online invullen

U kunt het formulier ook direct online invullen, vul dan onderstaand formulier in.